Kuleli Askeri Lisesi

Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul Boğazı'nın Asya kıyısında, Çengelköy'de bulunan en eski askeri lisesiydi. Osmanlı Sultanı Abdülmecid tarafından 21 Eylül 1845'te kuruldu.

Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kullanılan, Maçka Kışlası'nda "Mekteb-i Fünun-ı İdadiye" adıyla 21 Eylül 1845 tarihinde kuruldu. Binanın yenilenmesi nedeniyle okul ilk yılını, o dönem "Mızıka-ı Hümayün" (İmparatorluk Müzik Bandı) ve "Zülüflü Baltacılar Ocağı"nı (Lojistik ve İletişim Birimi) bünyesinde barındıran Çinili Köşk binasında gerçekleştirdi. Maçka Kışlası'nın yenilenmesinin ardından “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye”, ikinci eğitim yılına 10 Ekim 1846'da Sultan Abdülmecid'in huzurunda bir törenle başladı.

Aslen Kuleli Süvari Kışlası olan Kuleli Askeri Lisesi binası, Osmanlı Ermeni mimar Garabet Balyan tarafından tasarlandı ve inşaatı 1843'te tamamlandı.

1868'de bütün askeri liselerin birleştirilmesine karar verildi. O zamanlar, Kuleli dahil olmak üzere dört askeri lise "Umum Mekteb-i İdadî Þahane" adı altında birleştirilerek Galatasaray Kışlası'na transfer edildi. Askeri liselerin birleşimi başarısız olunca, okulların kendi eğitim sistemleri ayrı ayrı uygulamaları gerektiğine karar verildi. Bu nedenle “Mekteb-i Fünun-ı İdadîye” ve “Deniz İdadîsi” (Deniz Lisesi) 1872 yılında Kuleli Kışlası'na taşındı. Daha sonra okul “Kuleli İdadîsi” (Kuleli Askeri Lisesi) olarak bilinmeye başladı.

Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasındaki Rus-Türk Savaşı (1877–1878) sırasında okul bir hastaneye dönüştü. Bu nedenle Kuleli öğrencileri ve akademik kadrosu, İstanbul Pangaltı'daki Türk Askeri Akademisi binasına taşındı. Savaş sona erdiğinde, okul 1879 yılında “Askeri Tıbbiye İdadisi” ile Çengelköy'deki binasına geri döndü. Okulun dışındaki sırttaki hastane tahliye edildi ve Askeri Tıp Okulu'na gönderildi. çok kalabalık olmuştu. Hastane daha sonra Beylerbeyi Mahallesine taşındı. "Askeri Tıbbiye İdadisi" (Askeri Tıp Lisesi) 1910 yılında Haydarpaşa mahallesine transfer edildi.

1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları sırasında (Birinci Balkan Savaşı) Kuleli Kışlası tekrar bir hastaneye dönüştürüldü. Bazı öğrenciler Kandilli Kız Lisesi'ne (Adile Sultan Sarayı) ve bazıları da Beylerbeyi Sarayı'nın yanındaki binalara gönderildi. 1913 sonunda, okul kendi binasına geri döndü. I. Dünya Savaşı sırasında okul geçici olarak İstanbul yakınlarındaki Büyükada'da Prinkipo Rum Ortodoks Yetimhanesine taşındı. I. Dünya Savaşı'nın sonunda bina, Mudros Mütarekesi’ndeki İngiliz talebi nedeniyle terk edilmiş ve I. Dünya Savaşı sırasında sınır dışı edilen Ermeni yetimleri ve mültecileri için bir yurt olarak tahsis edilmiştir.

Kuleli Askeri Lisesi, ilk olarak Kağışane'deki Sünnet Köprüsü'nün yakınında bir çadır kampına, bir ay sonra Maçka'daki bir polis karakoluna taşındı. Buradaki İngiliz ilgisinden dolayı, Beylerbeyi Sarayı yakınlarındaki eski Jandarma Okuluna transfer edildi (26 Aralık 1920). Kurtuluş Savaşı'nda (1919–1923) elde edilen zafer ve yapılan Lozan Antlaşması (1923) sonunda Kuleli Kışlaları Türk birliklerine geri verildi. İngilizler Kuleli Kışlaları tahliye etti ve böylece okul 6 Ekim 1923'te 3 yıllık bir dönemden sonra evine geri döndü.

Okul, 1924 yılında "Tevhid-i Tedrisat" ile bir sivil lise haline geldi ve "Kuleli Lisesi" (Kuleli Lisesi) olarak yeniden adlandırıldı. Aynı yılın sonunda yine askeri bir liseye dönüştü. Ayrıca 1925 yılında bugünkü adını "Kuleli Askeri Lisesi" olarak aldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Kuleli, seferberlik planlarına göre Mayıs 1941'de Konya'ya nakledildi. Kuleli Kışlası 1000 yataklı bir askeri hastaneye dönüştürülmüş ve Boğaz Ulaştırma Komutanlığı da buraya taşınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 18 Ağustos 1947'de okul İstanbul'a geri döndü

Tüm bunların yanı sıra Kuleli Askeri Lisesi ve diğer askeri liseler 31 Temmuz 2016'da kararnameyle kapatıldı.

Kaynak: Wikipedia

Rezervasyon Whatsapp