Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı, İstanbul Boğazı'nın en dar noktasında ve Anadolu yakasında I.Beyazıd tarafından yaptırılan bir kaledir. Yenihisar, Güzelcehisar ve Güzelhisar diye bilinen isimleri de vardır. Kaynaklarda, inşa tarihi olarak, 1390, 1391 ve 1395 gibi farklı yıllar gösterilmektedir.

Bir iç kale ve bir dış kale duvarından oluşmaktadır. Bu iç kale de İstanbul'un en eski Osmanlı yapısı olması nedeniyle önemlidir. Kalenin yapılmasındaki amaç İstanbul'a Karadeniz'den gelecek muhtemel askeri desteğe engel olmak ve boğazdaki deniz trafiğini denetlemekti.

Kale, İstanbul'un feşinden sonra askeri önemini yitirmiştir.

Kaynak: www.beykoz.gov.tr

Rezervasyon Whatsapp